Leren en werken

Wil je een opleiding volgen in zorg of welzijn? En ook alvast aan het werk en een salaris verdienen? Dan is een leerwerkplek iets voor jou. Bij Middin bieden we je de mogelijkheid de voordelen van werken en leren te combineren.

Leerwerkplek

Bij Middin leiden we graag mensen op. Middin is een door SBB erkend leerbedrijf. Je kunt bij ons rekenen op vakkundige begeleiding. Niet alleen van je werkbegeleider, maar ook van de adviseur beroepsopleidingen en je collega’s. Zij maken je wegwijs in de zorg en doen er alles aan om je te helpen zodat jij de opleiding met succes gaat afsluiten.  Als je kiest voor een leerwerkplek dan werk je zo’n 27 tot 32 uur per week bij een van onze locaties in Zuid-Holland (omgeving Rotterdam of Den Haag). Je gaat 1 dag per week naar school. Je krijgt een tegemoetkoming in uren, bij een contract van 32 uur is dat 4 uur per lesdag. Heb je een kleiner contract, dan is de tegemoetkoming naar rato. Ook vergoedt Middin je boeken en je schoolgeld. En ben je 25 jaar of ouder, dan ontvang je vanaf het eerste jaar meteen een vierdejaars leerlingensalaris. opleidingsmogelijkheden:

Je kunt de opleiding Verzorgende IG-Maatschappelijke Zorg mbo niveau 3 (en) of Persoonlijk(e) Begeleider Gehandicaptenzorg op mbo niveau 4 volgen. Heb je al een VIG-diploma, maar wil je je verder ontwikkelen tot verpleegkundige niveau 4, ook dan kun je solliciteren.

Je volgt de opleiding bij één van onderstaande ROC's:

  • Albeda
  • ROC Mondriaan

Middin: wie zijn wij?

Middin ondersteunt mensen met een beperking bij het leiden van hun eigen leven volgens eigen wensen en toekomstbeelden, in en met de samenleving. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Wij gaan uit van de eigen kracht van mensen. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig om hun leven vorm te geven.

Als meedoen in de samenleving tijdelijk of blijvend niet lukt op eigen kracht, biedt Middin passende en specialistische zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Onze vakbekwame medewerkers kijken samen met de cliënt naar de mogelijkheden om de eigen regie te houden. We ondersteunen met wat nodig is, ongeacht beperking of leeftijd. Middin biedt een breed zorgpakket op maat zodat mensen met een beperking hun eigen leven kunnen inrichten.

Wil je meer weten over het werken in de zorg bij Middin? Lees het verhaal van leerling begeleider Petra Burger-Slaman.  

Wat bieden wij?

  • je krijgt bij ons direct een leerarbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. Je ontvangt een salaris volgens de CAO’s die hiervoor gelden. Zie voor meer informatie over je salaris CAO GHZ of CAO VVT.
  • ben je jonger dan 25 jaar? Dan wordt je salaris per praktijkleerjaar van de opleiding bepaald. Zodra je 25 jaar of ouder bent, ontvang je het salaris van het 4e praktijkleerjaar. 
  • een veilig leerklimaat, waarin je gerespecteerd en gewaardeerd wordt.
  • goede begeleiding, je kunt met vragen of voor hulp altijd terecht bij een werkbegeleider of bij collega’s.  

Wat vragen wij?

Wij zijn op zoek naar collega's op wie wij kunnen bouwen. We zien graag dat je je werk met enthousiasme en plezier doet. Samen met je collega's draag je er zorg voor dat de locatie 24 uur per dag bemand is. Je draait mee in de wisselende diensten (ochtend, avond en nacht) die op je locatie van toepassing zijn. 

Aanmelden (VOL)

De vacature voor leerling-begeleider voor de september (2019) instroom is gesloten i.v.m. het grote aantal aanmeldingen. 

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over werken en leren dan kun je contact opnemen met één van onze recruiters via 070-3723548.

 

Onze locaties
Contact met Recruiters van Middin?

Burgemeester Elsenlaan 170 | 2288 BH Rijswijk 
e recruitment@middin.nl
t 070 372 35 48